Areál vznikl spojením několika továren po r. 1945. Jeho tvar je proto velmi nezvyklý – jedná se o relativně úzký pozemek nepravidelného tvaru s podélnou osou ve směru sever – jih. Přibližně v polovině hloubky prochází napříč areálem železniční trať na 6 m vysokém náspu. Propojení obou částí je možné podjezdem pod tratí. Areál je tvořen větším množstvím objektů rozmanitých typů z let 1900 – 1940. Téměř všechny vícepodlažní objekty jsou konstruovány jako kombinovaný skelet litinových toskánských sloupů a ŽB či dřevěných stropů s cihelným obvodovým pláštěm; střechy pultové či sedlové. Unikátní je konstrukce zastřešení skladové haly betonovou skořepinou se světlíky z r. 1946 dle návrhu Prof. Hrubana..

Dnešní areál vznikl v r. 1945 spojením čtyř sousedních firem průmyslníků židovského původu:

1, Sdružené továrny na vlněné zboží (Vereinigte Schafwoll-fabrik), Špitálky 10-12 – objekty na Špitálce (původně skladovací objekty firmy bří Strakoschových) získala firma v r. 1902, záhy je přestavěla pro potřeby barvírny a tkalcovny. Roku 1922 byla započata přestavba barvírny a rekonstrukce parního a elektrického zařízení, r. 1924 bylo připojeno zvláštní oddělení na výrobu plyše a krymrů. V letech 1940-45 byla firma pod nucenou správou, r. 1946 byla dosazena národní správa.

2, Firma Max Kohn, Vlhká 21 – založena původně ve Vídni r. 1829, v Brně zřízena pobočka na Vlhké roku 1857. V roce 1941 firmu „arizoval“ Dr. Otto Weiss.

3, D. Hecht, Špitálky 10 – firma založená roku 1876, zaměřená na výrobu pánského módního zboží.

4, Gustav Schiketanz, Cejl 16 – r. 1872 založen závod Bauer und Wiedmann na Cejlu 16, r. 1911 přestěhován na Cejl 68. V roce 1941 po „arizaci“ koupil závod G. Schietanz.

zdroj: Databáze průmyslového dědictví Moravy